Jesteś na stronie Robb-E, gry matematycznej dla uczniów gimnazjum.
Będąc na stronie kliknij w kafel z działem, aby rozwinąć dodatkowe opcje.
W dziale Matematyka umieszczone są filmy z prezentacją działu – włącz głośniki.
Zaloguj się lub zarejestruj teraz
Powrót

Dla ucznia

Matematyk zrobi to lepiej.
Hugo Steinhaus

Chcę tylko zdać egzamin

Sprawdź wiedzę ze wszystkich działów. Odkryj swoje mocne strony i dowiedz się, który materiał wymaga dodatkowego wsparcia. Robb-E to ponad 420 zadań do rozwiązania, ćwiczących „rzemiosło” matematyczne. Kreatywnie wykorzystuj znane definicje to rozwiązania zadań. Obserwuj swoje postępy w nauce, aby skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Nie lubię matematyki

Odkryj jasną stronę matematyki. Pokażemy, że matematyka jest nie tylko przygodą, to całe życie . Rozumiejąc nawet podstawowe jej zasady, wykorzystując logiczne myślenie jesteś w stanie zrozumieć świat, który Cię otacza (ekonomia, socjologia, polityka). Nie możesz pozwolić sobie na nielubienie matematyki.

Lubię matematykę

Projekt Robb-E.pl utwierdzi Cię w tym przekonaniu. Pokażemy, że matematyka nie tylko jest królową nauk. To także otaczająca nas rzeczywistość. Wszystkie czynności w grze powiązane są z liczeniem i rozumieniem podstawowych zasad matematyki. Z rozumieniem świata.

Przejdź do sklepu

Dla rodzica

Ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać świata.
Roger Bacon

Nie wiesz, jak zachęcić dziecko do nauki?

Chcąc dotrzeć do młodzieży, trzeba mówić ich językiem. Gra Robb-E mówi językiem nowej technologii, multimediów i kolorowych obrazów. Potrafimy dotrzeć do Twojego dziecka i odkryć w nim Pitagorasa. Dzięki wyrwaniu matematyki z tradycyjnych schematów i osadzeniu w świecie znanym młodzieży, nie tylko zachęcimy do nauki, sprawimy, że stanie się ona ulubionym przedmiotem w szkole.

Obawiasz się o wyniki testów gimnazjalnych i dalszą edukację dziecka?

Projekt Robb-E.pl gwarantuje sprawdzenie wiedzy z zakresu wszystkich działów omawianych w szkole. Zdiagnozowanie słabych stron, pozwoli lepiej przygotować się do egzaminów gimnazjalnych, tym samym otrzymać wyższe wyniki i dostać się do wybranej szkoły. Licealiście mogą powtórzyć i utrwalić wiedzę z pierwszych klas szkoły ponadgimnazjalnej.
Dziecko rozwiązując ponad 430 zadań z aktualnej podstawy programowej, spędzi minimum 24 godziny nad nauką.

A może chcesz pokazać praktyczną stronę matematyki?

Odpowiedzią na te i inne pytania dotyczące przyszłości Twojego dziecka jest projekt Robb-E.pl. Prezentowana gra to niekonwencjonalne podejście do tematu nauczania matematyki. Wspierając tradycyjny, podręcznikowy model nauki, sprawimy, że dziecko na nowo odkryje królową nauk.

Przejdź do sklepu

Dla nauczycieli

W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie.
René Thom

Elastyczne rozwiązanie

Robb-E to innowacyjne narzędzie wspierające rozwój uczniów klas gimnazjalnych i początkowych klas szkół średnich z zakresu matematyki. Połączenie nauki, zabawy i multimedialnego wsparcia merytorycznego, dało efekt w postaci gry matematycznej – Robb-E. Elastyczne rozwiązanie umożliwia dostosowanie zarówno do potrzeb nauczyciela, jak i ucznia.

Wykorzystanie gry możliwe jest w:

 • tradycyjnych zajęciach (pozaszkolnych, wyrównujących, kółkach matematycznych), w których nauczyciel prowadząc lekcję wspiera się grą. Podział gry na 10 działów (11 dział powtórzeniowy), zgodnych z aktualnym programem nauczania;
 • testach sprawdzających kompetencje ucznia, wykazaniu stopnia opanowania materiału nauczania. Na podstawie ponad 220 zadań o różnym stopniu trudności i złożoności, obliczany jest stopień opanowania materiału;
 • indywidualnym procesie nauki, dostosowując stopień trudności do potrzeb ucznia. Gra Robb-E oferuje ponad 24 godziny gry na poziomie ucznia dobrego.Wypowiedzi uczniów z zajęć opartych na grze Robb-E:
 • Zadania wymagają kreatywnego podejścia. Nie tylko zastosowania odpowiedniego wzoru.
 • Gdyby zawsze tak lekcje wyglądały…
 • Wiedziałem, że rozwiązuje zadania po coś. Chciałem dowiedzieć się, co będzie dalej.
 • Przybij piątkę – reakcja uczniów na prawidłowe rozwiązanie.
 • Musiałem trochę pomyśleć, ale nie że pani kazała. Sam chciałem rozwiązać.

Wypowiedzi uczniów i wyniki badań PISA 2012 świadczą, że matematyka nie jest straszna uczniom, chcą się jej uczyć i potrafią ją zrozumieć. Wspierając nauczycieli w procesie kształcenia, chcemy utrzymywać wysoko postawioną poprzeczkę i sprawiać, że w kolejnych latach uczniowie będą osiągali jeszcze wyższe wyniki.Śledzenie postępów ucznia

W projekcie zastosowano metodę punktową zapożyczoną z systemu szkolnego, pozwalającą zwizualizować uczniom opanowanie umiejętności w danym obszarze lub skalę popełnionych błędów. Uczeń ma szansę zestawić swoją wiedzę z innymi, przeanalizować, jak wypadł na tle klasy lub szkoły. Strona ze statystykami pozwala śledzić dokonania ucznia (czas spędzony na nauce, ilość popełnianych błędów, mocne i słabe strony).

Dla zainteresowanych, którzy chcą kupić więcej niż jedną licencję gry dla swoich uczniów, prosimy o kontakt e-mailowy: kontakt@robb-e.pl

Przejdź do sklepu

Robb-E jest przygodową, komputerową grą matematyczną. Projekt Robb-E.pl to niekonwencjonalne podejście do tematu nauczania matematyki. Wychodząc z założenia, że matematyka opisuje rzeczywistość, stworzyliśmy grę, w której wszystkie czynności uwarunkowane są prawidłowym rozumieniem podstawowych jej zasad.

Robb-E w liczbach:

 • - 11 lokacji głównych i 40 poligonów umiejętności
 • - ponad 80 zadań podstawowych
 • - 160 zadań utrwalających
 • - łącznie ponad 420 zadań do rozwiązania
 • - ok. 24 godziny nauki.

Procenty

 • Zmiana procentu na liczbę
 • Obliczanie procentu danej liczby
 • Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Koła

 • Pole koła
 • Obwód
 • Łuk
 • Pole pierścienia i wycinka
 • Trójkąty wpisane i opisane na okręgu

Jednostki

 • Zamiana jednostek długości
 • Zamiana jednostek objętości
 • Zamiana jednostek wagi
 • Zamiana jednostek powierzchni
 • Zależności między jednostkami

Trójkąty

 • Własności trójkątów prostokątnych
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Własności trójkątów o kątach 30°, 60° i 90°
 • Własności kątów w trójkącie
 • Obliczanie pola, obwodu i wysokości trójkątów

Czworokąty

 • Obliczanie pola, obwodu i wysokości czworokątów
 • Własności kątów i przekątnych w czworokącie
 • Czworokąty w układzie współrzędnym
 • Stosowanie twierdzenia Pitagorasa

Proporcje

 • Trójkąty podobne i przystające
 • Oś symetrii i środek symetrii figur
 • Twierdzenie Talesa
 • Pola figur podobnych
 • Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne

Bryły

 • Rozpoznawanie brył
 • Graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule
 • Obliczanie pól powierzchni
 • Obliczanie objętości
 • Siatki geometryczne

Algebra

 • Liczby rzymskie
 • Zbiory liczbowe
 • Porównania ułamków zwykłych i dziesiętnych
 • Działania na potęgach
 • Działania na pierwiastkach
 • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Równania, nierówności

 • Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Układy równań
 • Użycie i tworzenie strategii wynikającej z treści zadania

Funkcje

 • Układ współrzędnych na płaszczyźnie
 • Funkcje oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne
 • Własności funkcji
 • Interpretacja współczynników
 • Wyznaczanie wzoru funkcji

Podsumowanie

 • Układy równań
 • Stężenia procentowe
 • Podobieństwo
 • Czworokąty i trójkąty
 • Bryły
 • i wiele więcej…